În atenția utilizatorilor

-

Comisariatul Județean Satu Mare al Gărzii Naționale de Mediu face cunoscut faptul că, în conformitate cu Legea 241 din 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, utilizatorii, persoane fizice sau juridice care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 2000 și 4000 lei.