Dezvoltare

S.C. APASERV SATU MARE S.A. este o societate puternică, dinamică, atentă la confortul şi siguranţa consumatorilor. Tradiţia de sute de ani a alimentării cu apă şi a canalizării din municipiul Satu Mare obligă societatea să fie conectată la un viitor ce înseamnă dezvoltare permanentă, modernizare şi servicii de cea mai bună calitate. 

Principalele îmbunătăţiri ale serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare realizate începând cu anii 2000 au fost posibile pentru că S.C. APASERV SATU MARE S.A. s-a orientat, la momentul potrivit, spre atragerea unor programe cu fonduri nerambursabile. Primul a fost programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare), demarat în anul 2002, în valoare de 37 milioane de Euro, din care 71% finanțare nerambursabilă a Uniunii Europene. În urma implementării cu succes a programului ISPA, din anul 2010, cei peste 115.000 de locuitori ai municipiului Satu Mare beneficiează de servicii de alimentare cu apă și canalizare la standarde europene.

Aflaţi aici care au fost investiţiile realizate de S.C. APASERV SATU MARE S.A. prin programul ISPA.

În prezent, S.C. APASERV SATU MARE S.A. are în derulare un program de investiţii de 102 milioane de Euro, intitulat ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013 (faza 1), respectiv prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 (faza 2), prin care: se vor construi 180,3 km de rețele de canalizare, se vor reabilita 27,6 km de rețele de canalizare, se vor construi și reabilita 78,6 km de rețele de apă, se vor construi și reabilita 5 staţii de epurare, 36 stații de pompare a apelor uzate şi 4 staţii de tratare a apei, se vor reabilita 27,3 km de rețele de apă și se vor  realiza și reabilita 20 foraje.

Vedeţi aici  care au fost investiţiile realizate de S.C. APASERV SATU MARE S.A. prin POS Mediu 2007-2013 (faza 1), respectiv aici stadiul realizării investițiilor prin POIM 2014-2020 (faza 2).

Pe lângă învestițiile atrase pe exercițiul financiar 2007-2013, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorual de Mediu, în valoare de 102 milioane de Euro, S.C. APASERV SATU MARE S.A. a atras o nouă finanțare nerambursabilă pentru perioada 2014-2020, în valoare de peste 126 milioane de Euro. Aceste noi fonduri vor fi direcționate în special către localitățile mici și mijlocii cu condiția să aibă peste 2.000 de locuitori și să fie membre în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii (ADI)  în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare. Calitatea de membru este necesară pentru delegarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APASERV SATU MARE S.A.

De curând a fost punctată o etapă importantă în cadrul proiectului, și anume în data de 15 aprilie 2015 a fost semnat Contractul de servicii pentru “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020”.

Aflaţi aici detaliile acestui Contract de servicii derulat de S.C. APASERV SATU MARE S.A.

În baza Contractului de finanțare nr. 14965/01.10.2015, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, S.C. APASERV SATU MARE S.A. a implementat proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” (POS Mediu) 2007-2013, Axa prioritară 1. Contractul de finanțare a fost obținut ca urmare a economiilor realizate în cadrul investițiilor inițiale prevăzute în Etapa I a proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, încheiat în anul 2011.

Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO” a cuprins lucrări de construire a rețelei de apă și canalizare în Viile Careiului, extinderea rețelei de canalizare în localitatea Păulești, respectiv lucrări de construire a rețelei de apă în localitățile Moftinu Mare și Ghilvaci. De asemenea, prin acest proiect S.C. APASERV SATU MARE S.A. a achiziționat patru vidanjoare și trei autobasculante pentru transportarea nămolului provenit de la stațiile de epurare, respectiv 30.000 de contoare de apă cu citire la distanță pentru municipiul Satu Mare.

Aflați aici detaliile proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS ”Mediu” 2007-2013, respectiv stadiul realizării investițiilor.

În programul S.C. APASERV SATU MARE S.A. de investiţii din surse proprii un loc important îl ocupă, în fiecare an, reînnoirea etapizată a unor tronsoane din reţelele de distribuţie a apei potabile sau de canalizare. Aceste lucrări vizează reducerea cheltuielilor de exploatare şi a pierderilor de apă.

Detalii despre programele de investiţii ale societăţii găsiţi în secţiunea Publicaţii și Rapoarte