Descarcă documente

Formular de sesizare publică
   
Cerere schimbare contor apă
   
Cerere exp. metrol.
   
Cerere eşalonare debit
   
Formular Cerere tip branşament apă şi/sau racord canal cod PS-08-F1 
–se întocmeşte de către solicitant în vederea aprobării executării 
unui branşament de apă/racord de canal pentru persoane fizice
   
Formular Cerere tip pentru acordarea avizului de principiu pentru
branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare 
cu apăşi de canalizare pentru alţi utilizatori decât cei casnici 
cod PS-08-F2 – se completează de către solicitant în vederea 
obţinerii avizului de principiu
   
Formular Cerere tip pentru acordarea avizului definitiv pentru
branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru alţi utilizatori decât cei casnici cod PS-08-F3
– se completează de către solicitant în vederea obţinerii avizului definitiv
   
Formular Aviz de branşare la reţelele publice de alimentare cu apă şi
racordare la reţelele publice de canalizare cod PS-08-F4 –se acordă 
de către SC APASERV Satu Mare SA pentru utilizatori pentru branşarea la
reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau racordarea la reţelele
publice de canalizare.
   
Formular Aviz pentru extindere reţele şi branşamente apă / reţele şi racorduri
canal cod PS-08-F5  se acordă de către SC APASERV Satu Mare SA
către executanţi şi beneficiari pentru extindere reţele şi branşamente
apă şi extindere reţele şi racorduri canal
   
Formular Aviz pentru extindere/înlocuire reţele şi branşamente de gaze naturale 
cod PS-08-F6 se acordă de către SC APASERV Satu Mare SA 
executanţilor şi beneficiarilor de reţele de gaze
   
Formular Aviz pentru lucrări electrice cod PS-08-F7 se acordă de către
SC APASERV Satu Mare SA executanţilor şi beneficiarilor de lucrări electrice
   
Formular Circuitul documentelor branşare/racordare la reţelele publice de
alimentare cu apă şi canalizare cod PS-08-F8 - se utilizează de către solicitant