Comunicat de presă - 29.05.2019

-

Data: 29.05.2019

 

 

APASERV SATU MARE S.A. anunță semnarea Contractului de Lucrări

Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada

– continuarea lucrărilor rămase neterminate

 

 

APASERV SATU MARE S.A. implementează proiectul ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

 

O etapă importantă în cadrul proiectului o reprezintă semnarea Contractului de Lucrări (CL-04) „Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada – continuarea lucrărilor rămase neterminate”, care vizează finalizarea lucrărilor rămase neterminate la cele două stații de epurare, începute în cadrul proiectului de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013, Axa Prioritară 1.

 

Contractul de lucrări are o valoare totală de 1.286.000 lei, fără TVA, și va fi implementat de către operatorul economic Water Health S.R.L., câștigătoarea licitației desfașurate conform procedurilor legale în vigoare.

 

Perioada de execuție a contractului este de 6 luni, la care se va adăuga o perioadă de notificare a defecțiunilor de 6 luni.

 

Obiectul acestui Contract este finalizarea lucrărilor rămase neterminate la cele două stații de epurare a apelor uzate din orașele Negrești-Oaș și Livada (lucrări SCADA, lucrări la instalații electrice, lucrări de aducere în parametri, lucrări la sistemul de ventilație și încălzire), punerea în funcțiune, testarea şi operarea până la emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, astfel încât tratarea apelor uzate şi a nămolului să corespundă cerințelor privind efluentul, respectiv nămolul rezultat, aşa cum sunt stipulate în legislația românească. 

 

Vă reamintim că proiectul de investiții „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”,  cofinanțat din Fondul de Coeziune, are o valoare totală de 68 milioane lei (fără TVA) și este derulat de APASERV SATU MARE S.A. în perioada 2014-2020. Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene reprezintă 78,5% din valoarea proiectului, cea a Guvernului României 12%, a autorităților locale din aria proiectului 1,84%, iar restul de 7,66% este suportat de S. APASERV SATU MARE S.A. printr-un credit bancar obținut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.                                                                                        

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (faza 1)

și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (faza 2)

 

 

 Contact: APASERV SATU MARE S.A. – Unitatea de Implementare a Proiectului

 Szendrei Anton – Managerul Unității de Implementare a Proiecului

 Str. Gara Ferăstrău Nr. 9/A , 440210 Satu Mare

 Tel: 0261.759.080 int.154 / Fax: 0261.721.050 / e-mail: piusatumare@rdsmail.ro