Comunicat de presă - 28.10.2019

APASERV SATU MARE S.A. anunță semnarea Contractului de Lucrări

Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud – Terminare lucrări”

APASERV SATU MARE S.A. implementează proiectul ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.
 
O etapă importantă în cadrul proiectului o reprezintă semnarea Contractului de Lucrări (CL-05) „Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud – Terminare lucrări ”, care vizează finalizarea lucrărilor rămase neterminate la cele două stații de epurare, începute în cadrul proiectului de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013, Axa Prioritară 1.
 
Contractul de lucrări are o valoare totală de 9.458.061 lei, fără TVA, și va fi implementat de către Asocierea PRO DIMENSION CONTRACTS S.R.L. – XALLO TEHNIC S.R.L., câștigătoarea licitației desfășurate conform procedurilor legale în vigoare. 
 
Perioada de execuție a contractului este de  14 luni, la care se va adăuga o perioadă de garanție de 12 luni.
 
Obiectul acestui Contract este finalizarea lucrărilor rămase neterminate la cele două stații de epurare a apelor uzate din orașele Tășnad și Ardud (lucrări de construcții, lucrări la instalații mecanice, lucrări SCADA, lucrări la instalații electrice, lucrări de aducere în parametri, lucrări la sistemul de ventilație și încălzire), punerea în funcțiune, testarea şi operarea până la emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, astfel încât tratarea apelor uzate şi a nămolului să corespundă cerințelor privind efluentul, respectiv nămolul rezultat, aşa cum sunt stipulate în legislația românească.  
 
Vă reamintim că proiectul de investiții „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”,  cofinanțat din Fondul de Coeziune, are o valoare totală de 68 milioane lei (fără TVA) și este derulat de APASERV SATU MARE S.A. în perioada 01.01.2014-31.01.2021. Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene reprezintă 78,5% din valoarea proiectului, cea a Guvernului României 12%, a autorităților locale din aria proiectului 1,84%, iar restul de 7,66% este suportat de APASERV SATU MARE S.A. printr-un credit bancar obținut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.                                                                                         
 
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (faza 1)
și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (faza 2)