Anunt mediu - 25.11.2019

Municipiul Satu Mare prin APASERV SATU MARE SA cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Gara Ferăstrău, nr. 9/A, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

"VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI SATU MARE - RELOCARE/PROTEJARE REŢELE DE APĂ. CONDUCTĂ DE APĂ (ADUCŢIUNE ŞI DISTRIBUŢIE) PENTRU ZONA SUD - PARC INDUSTRIAL SATU MARE", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, str. Dorobanţilor (km 5+680) - Parc Industrial (1+929,91), judeţul Satu Mare.

            Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni - joi între orele 8 - 16.30, vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro