Anunt de mediu - 12.07.2019

APASERV SATU MARE SA cu sediul în municipiul Satu Mare, str.Gara Ferăstrău, nr. 9/A, titular al proiectului: 

"Amenajare conductă de refulare în zona ștrand, lângă stația de epurare Tășnad, județul Satu Mare" propus în oraşul Tăşnad, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni - joi între orele 8 - 16.30, vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.