ANUNŢ SOLICITARE ACORD DE MEDIU - 11.09.2019

Municipiul Satu Mare prin APASERV SATU MARE S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONDUCTĂ DE APĂ (ADUCŢIUNE ŞI DISTRIBUŢIE) PENTRU ZONA SUD - PARC INDUSTRIAL SATU MARE, propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, str. Dorobanţilor (km 5+680) - Parc Industrial Satu Mare (km 1+929,91), jud. Satu Mare.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B şi la sediul titularului proiectului din municipiul Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, jud. Satu Mare în zilele de luni - joi între orele 8 - 16.30 şi vineri între orele 8 - 14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.