ANUNŢ DE MEDIU - 23.08.2019

APASERV SATU MARE SA cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Gara Ferăstrău, nr. 9/A, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

"REABILITARE COLECTOR CANALIZARE ȘI SUBTRAVERSARE CALE FERATĂ STR. C. A. ROSETTI MUNICIPIUL SATU MARE, JUD. SATU MARE", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, str. C.A. Rosetti, judeţul Satu Mare.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni - joi între orele 8 - 16.30, vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Satu Mare.