Politica şi criteriile de renumerare a membrilor C.A.

Indicatorii de performanţă financiari şi  nefinanciari rezultaţi din Planul de administrare au fost aprobaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea nr.12/29.12.2017.Aceştia au fost introduşi în Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie.

Conform contractelor de mandat administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizaţie fixă lunară brută. Plata indemnizaţiei fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv  la data de 11 a lunii,  indiferent de numărul şedinţelor din aceea lună.

În structura indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie nu există o componenţă variabilă de calcul.

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari

  1. Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%) calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);

- cheltuielile din exploatare (B);

- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea:  Rată Profit (%) = (A-B+C)/A

Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Rata Profit (%)

15%

15%

15%

15%

15%

 
  1. Lichiditatea curentă calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanţe+Investiţii pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);

- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: Lichiditatea curenta = A/B

Indicator

TRIM.III.

2017

2017

2018

2019

2020

2021

Lichiditatea curentă

1,01

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

  1. Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A);

- Cifra de afaceri (B);

Formula de calcul este următoarea: Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)*365

 

Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Viteza de rotație a debitelor -clienți

125

121

117

114

110

Indicatori nefinanciari

  1. Populația deservită pe angajat calculată considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A);

- număr total de angajați (B);

Formula de calcul este următoarea:

Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat) = A/B

 

Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Populația deservită pe angajat

410

410

410

410

410

  1. Apa Nefacturată (%) calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);

- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea: Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A

 

Indicator  Apaserv

2017

2018

2019

2020

2021

Apa Nefacturată

52,25%

49,61%

47,28%

45,17%

42,99%

 
  1. Grad de contorizare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);

-  numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

 

Formula de calcul este următoarea: Grad de contorizare (%) =A/B

 

Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Grad de contorizare

96%

96,50%

97,10%

97,90%

98,50%

 

Nr. crt.

Denumire indicator

U.M.

Prevederi

2018

Coeficient pondere

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

A.

Indicatori financiari

1.

Rata profitului

%

15

15

15

15

0,10

2.

Lichiditatea curentă

 

1,5

1,5

1,5

1,5

0,20

3.

Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi

zile

125

125

125

121

0,20

B.

Indicatori nefinanciari

1.

Populaţia deservită  pe angajat

nr.

populaţie

410

410

410

410

0,10

2.

Apa nefacturată

%

52,5

52,5

52,5

49,61

0,20

3.

Grad de contorizare

%

96

96

96

96,50

0,20