Obiect de activitate

Activitatea asigură necesarul de apa potabilă al localităţilor Satu Mare, Odoreu, Carei, Taşnad, Pauleşti, Urziceni, Berveni, Dorolţ, Lazuri, Doba (având contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare), Moftinu Mic (având contract de furnizare) , respectiv a apelor industriale pentru activităţile industriale din municipiul Satu Mare care în procesul tehnologic necesită apă de calitate potabilă, colectarea apelor uzate menajere şi industriale provenite de la populaţie şi a celor pluviale provenite de pe suprafaţa municipiului, respectiv epurarea lor finală în staţii de epurare comunală.
Activităţile/procesele tehnologice vizează:
- captarea şi tratarea apei
- transportul, în magazinarea apei şi pomparea ei
- alimentare cu apa potabilă
- canalizarea şi epurarea apelor uzate
- controlul calităţii apei potabile, industriale şi de canalizare 
- efectuarea de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice
- întreţinerea obiectivelor proprii
- montarea, verificarea şi repararea aparatelor de măsură (apometre)
- înlocuirea contoarelor de apă rece
- remedierea avariilor la reţeaua publică de alimentare cu apă
- intretinerea retelei publice de canalizare
- spălarea şi curăţirea canalelor
- desfundarea canalelor şi gurilor de scurgere
- repararea şi înlocuirea canalelor
- vidanjare
- executarea lucrărilor de branşamente şi racorduri