Istoric

972 • se atestează documentar existentă aşezării Satu Mare, care s-a dezvoltat pe malul stâng al râului Someş, având la origine cetatea de apărare a lui Menumorut şi aşezările Satmar, Mintiu, Hostantz, distruse şi reconstruite în repetate rânduri;
1721-1800 • se realizează unificarea propriu-zisă a celor patru aşezari într-o aşezare durabilă, şi se începe procesul de urbanizare; alimentarea cu apa se asigură din pânza freatică superioară, prin fântâni săpate de 5-15 m adâncime;
1860-1865 • se execută primele reţele de canalizare cu trei evacuări directe în râul Someş, amplasate pe malul drept;
1911-1914 • se întocmeşte de câtre ing. Zarka Elemer, primul proiect de alimentare cu apă care prevede captarea apei subterane prin 14 puturi de medie adâncime (90-100 m), tratarea prin deferizare, pomparea şi distribuţia;
1926-1931 • se realizează, pe amplasamentul din Gradina Romei, un put forat, o staţie de filtrare cu un debit de 750 mc/zi şi o reţea de cca. 1 km;
1935-1938 • pe bază modificărilor aduse proiectului  iniţial de câtre ing. Dumitru Germani se realizează, tot pe amplasamentul din Grădina Romei, 11 foraje de medie adâncime câptuşite cu coloane din lemn de cireş, o nouă staţie de filtrare (cea veche dovedindu-se în eficienţă) şi 7 km de reţele de distribuţie;
1942-1961 • se pun în funcţiune cele 11 puturi forate, se dezvoltă capacitatea staţie de filtrare şi se completează sistemul cu două rezervoare tampon de 750 mc amplasate în Grădina Romei;
1961-1964 • la Uzina de Apă din Grădina Romei, prin punerea în funcţiune a încă 4 foraje, se asigură un debit de 90-100 l/s; lungimea reţelelor de distribuie se dezvoltă la 33,3 km; se realizează primele reţele de canalizare pe malul stâng şi două evacuări  directe în râul Someş; lungimea reţelelor de canalizare este de 16,0 km;
1965 • I.S.L.G.C. Bucureşti elaborează proiectul "Alimentarea cu apă a municipiului Satu Mare-captare prin puturi forate de medie adâncime, aducţiuni, tratare prin deferizare-demanganizare, pompare", obiective amplasate extravilan, între Mărtineşti (SE) şi Micula (NV) şi reţele de distribuţie;
1966 • se reforează 2 puturi în Grădina Romei, care funcţionează şi în prezent şi se extinde staţia de filtare cu 2 filtre;
1971 • se pune în funcţiune staţia de epurare (treaptă mecanică), amplasată în zona de NV a municipiului, pe malul drept al râului Someş; se menţin evacuările directe în râul Someş, prin staţia de epurare trecând un debit de 175 l/s;
1971-1973 • se pune în funcţiune captarea nouă cu o capacitate de 250 l/s, compusă din 10 foraje de medie adâncime şi staţia de deferizare-demanganizare de 500 l/s, amplasate extravilan, în partea de SE a municipiului - zona Mărtineşti; lungimea reţelelor de distribuţie este de 76,0 km;
1974-1977 • captarea Mărtineşti se dezvoltă cu 250 l/s, prin forarea a 10 puturi de medie adâncime; se pun în funcţiune trei staţii de pompare intermediare pentru ape uzate în zona Nord şi staţia de pompare Sud, care colectează şi evacuează, direct în râul Someş, apele uzate şi pluviale din această zonă;
1978-1982 • la Uzina de Apa Mărtineşti se forează 16 puturi de medie adâncime în zona Noroieni şi se extind treptele de tratare; se reface capacitatea de captare la 100 l/s pe amplasamentul Grădina Romei, prin reforarea a 6 puturi şi punerea în funcţiune a unui rezervor de înmagazinare de 2500 mc pe acelaşi amplasament; reţelele de distribuţie au o lungime de 122 km;
1983-1986 • se asigură funcţionarea staţiei de epurare la o capacitae de 800 l/s epurare mecanică şi 200 l/s epurare biologică, prin  punerea în funcţiune a treptei biologice, desfiinţarea gurilor de evacuare directe şi executarea supratravesării râului Someş pentru racordarea evacuării staţiei de pompare Sud la staţia de epurare; pentru pomparea apelor uzate şi pluviale se execută în zona Sud trei staţii de pompare intermediare; lungimea reţelelor de canalizare este de 79,0 km; se pun în funcţiune două rezervoare de înmagazinare de 5000mc fiecare, amplasate pe strada Fagului, în zona Sud, cu rol de compensare adebitelor orare;
1987-1988 • capacităţile de captare, tratare aferente Uzinei de Apă Mărtineşti se dezvoltă cu 400 l/s, prin forarea a 16 puturi în zona Micula şi extinderea staţiei de tratare; la staţia de epurare se pune în funcţiune o capacitate de 200 l/s epurare biologică; reţelele de distribuţie a apei se extind la 156,4 km, iar cele de canalizare la 136,0 km;
1988 • se extinde staţia de epurare cu 150 l/s treapta mecanică şi 550 l/s treapta biologică;
1991-1995 • pentru menţinerea capacitatilor de captare iniţiale, la frontul de captare Mărtineşti-Noroieni-Micula se execută 12 foraje noi; se pun în funcţiune două staţii  de pompare intermediare de ape uzate şi pluviale în zona Sud
2000 • se pune în funcţiune un grup de pompare la Uzina de apă Mărtineşti. Se achiziţionează pompe cu protecţie şi automatizare pentru puturi. Beneficiind de o finanţare ISPA, societatea primeşte două autolaboratoare, unul pentru Secţia apa iar unul pentru Secţia canal
2003 • se preia staţia de pompare A.Vlaicu
2004 • se înfiinţează noul operator de apă, S.C. Apaserv Satu Mare S.A