Contracte

Contract de delegare aprobat prin H.A.D.I.  14 din 2014
Act aditional nr. 6 la contract _H.A.D.I. nr. 14 din 18.08.16 
Act aditional nr. 7 la contract _ H.A.D.I. nr. 15 din  18.08.16 
Act aditional nr. 8 la contract _H.A.D.I. nr. 19 din 06.10.16 
Condiții de încheiere a contractelor
Prevederile O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile utilizatorilor 
Contract populaţie
Contract agenţi economici
Contract condominiu (asociaţii de proprietari)
Anexă la contractul de furnizare