Achiziții

Anunțuri de participare simplificată pentru atribuirea următoarelor contracte
Anunțuri de participare simplificată pentru atribuirea următoarelor contracte de lucrări
Servicii și lucrări – Cumparare directa care urmează a fii demarate 

Servicii și lucrări –  "Lucrari de refacere carosabil - 700 mp si trotuar - 770 mp in urma
interventiilor la retelele de apa si canal"- conform HCL n. 48/25.02.2016