ULTIMELE NOUTĂȚI

Conform Legii 241/2006(R), art.31, alin.(14): “Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”

În atenția locuitorilor orașului Negrești Oaș

În atenția locuitorilor orașului Negrești Oaș

În atenția locuitorilor orașului Negrești Oaș!